Lägesfaktorskommission

Skriftlig fråga 2019/20:137 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna anges i punkt 44: En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021). 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Har kommissionen tillsatts, och om inte, när beräknas den tillsättas, och är tidsschemat för när slutsatserna ska presenteras fortfarande aktuellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga