Lagstiftning för rättsväsendets personal vid internationella uppdrag

Skriftlig fråga 2012/13:506 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 15 maj

Fråga

2012/13:506 Lagstiftning för rättsväsendets personal vid internationella uppdrag

av Allan Widman (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den 29 september 2009 överlämnades till justitieministern betänkandet Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag (SOU 2009:76). I sedvanlig ordning har betänkandet remissbehandlats.

Betänkandet föreslår författningsreglering av bland annat arbetsmiljö, den utsändande myndighetens uppföljningsansvar, åtgärder vid skador och sjukdomar samt stöd till anhöriga för personal tillhörig svenskt rättsväsen som deltar i internationella uppdrag. Utgångspunkten är att all personal som sänds ut av svensk myndighet inom rättsväsendet ska omfattas av enhetliga arbets- och socialrättsliga villkor.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att lagstiftning i linje med betänkandets förslag föreläggs riksdagen i proposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Svar anmält: 2013-05-22 Besvarad: 2013-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)