Lagstiftning om patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2020/21:555 av Michael Anefur (KD)

Michael Anefur (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det saknas lagstiftning om under vilka förutsättningar vård kan ges till en patient som själv saknar förmåga att samtycka, det vill säga en beslutsoförmögen patient, och om vem som ska besluta i dennes ställe. Det handlar exempelvis om patienter som är medvetslösa eller demenssjuka eller patienter som drabbats av stroke eller allvarlig psykisk sjukdom. Detta skapar en osäker och otrygg situation för både patienter och brukare, vårdpersonal och anhöriga. Frågan har aktualiserats under många år och i flera utredningar, varav den senaste är Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Men trots detta har regeringen ännu inte återkommit med ett lagförslag, vilket gör att osäkerheten för denna grupp består.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När avser ministern och regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om lagstiftning kring under vilka förutsättningar vård kan ges till en beslutsoförmögen patient för att säkerställa att denna grupps rättigheter tas till vara inom hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga