Lagstiftningen mot ocker

Skriftlig fråga 2011/12:755 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 7 september

Fråga

2011/12:755 Lagstiftningen mot ocker

av Christina Oskarsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Kronofogdemyndigheten översköljs av ärenden kring snabblån. Genom höga räntor växer skulder snabbt. Enligt granskningar blir den effektiva räntan på snabblån, eller sms-lån, ofta flera tusen procent.

Den lagstiftning mot ocker som ändå finns för att förhindra skyhöga räntor används inte. Under de senaste 17 åren har enligt medierna bara ett åtal gällande ockerräntor väckts.

Avtalsfriheten missbrukas, och vid missbruk som leder till att människor drabbas måste samhället gripa in. I ett första skede diskuterar man upplysning och ber branscher om självsanering och etiska regler. När detta inte hjälper krävs skyddslagstiftning och åtgärder för att plocka bort oseriösa aktörer som medvetet tänjer gränser och försöker kringgå vad som är rätt och rimligt.

Frågan är om vi tyvärr ändå inte har nått denna andra fas i fråga om utlåning och hur långivare hanterar räntor och avgifter. Åklagare och domstolar måste också börja agera mot ockerräntor.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att se till att ockerlagstiftningen börjar fungera och att också andra skyddsåtgärder mot orimliga lånevillkor vidtas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-07 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-21 Svar anmält: 2012-09-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-21)