Lagstiftningen om besöksförbud

Skriftlig fråga 2005/06:2047 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 22 augusti

Fråga 2005/06:2047 av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Lagstiftningen om besöksförbud

Ännu en hotad kvinna har bragts om livet. Trots en tydlig hotbild, upprepade polisanmälningar och tidigare besöksförbud fick den kvinnliga terapeut inte det skydd hon behövde. Då detta tragiska fall tyvärr inte är det enda i sitt slag, pekar mycket på att lagstiftningen som ska ge skydd åt hotade personer inte är tillräcklig.

Möjligheten att förlänga besöksförbud vid kvarstående hotbild måste underlättas. Samhället måste reagera kraftfullt på överträdelser av besöksförbud. Det är av största vikt att hotade kvinnor, och män, får tillgång till trygghetspaket och larm. Tryggheten för dem som ska skyddas av ett besöksförbud skulle öka avsevärt om det fanns ett sätt att kontrollera att den som avses med beslutet faktiskt inte närmar sig den hotade personen. En ökad upptäcktsrisk skulle verka avskräckande för många män som i annat fall skulle bryta mot besöksförbudet. Påföljden för överträdelse av besöksförbud är inte tillräckligt ingripande. För att ytterligare inskärpa vikten av att besöksförbudet respekteras och följs borde även ringa överträdelser straffbeläggas. Det finns också skäl att överväga en särskild straffskala för normalbrottet med enbart fängelse och en särskild straffskala för ringa brott bestående av enbart böter. Detta är några förslag som bör genomföras.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att skärpa lagen om besöksförbud och öka skyddet för utsatta personer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-22 Besvarad: 2006-08-31 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-31)