läkarnas anmälningsplikt av patienter med alkoholproblem

Skriftlig fråga 2004/05:501 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 3 december

Fråga 2004/05:501

av Hans Hoff (s) till socialminister Berit Andnor om läkarnas anmälningsplikt av patienter med alkoholproblem

Enligt uppgift kör varje dag 15 000 alkoholpåverkade personer bil på vägarna i Sverige. Ett stort antal människor dör eller skadas allvarligt i trafikolyckor där alkohol varit inblandad.

Enligt körkortslagen är läkare skyldiga att anmäla till länsstyrelsen om de bedömer att en patient inte är lämplig att ha körkort, exempelvis beroende på alkoholmissbruk. Det är en skyldighet som fullgörs i mycket liten omfattning.

I en enkät som docent Bo Bjerre gjort bland 426 läkare, framgår att 65 % av läkarna inte anmält en enda patient till länsstyrelsen för körkortsindragning. Det trots att läkarna uppgav att de i genomsnitt varje månad träffade 8,6 patienter med alkoholberoende, 4,7 % alkoholmissbrukare och 5,6 % med tydliga alkoholproblem.

Som förklaring till varför de inte anmäler uppgav många av läkarna att de befarar en negativ patientkontakt eller till och med att de inte anser att det är läkarens uppgift.

Att läkarna inte fullgör sin anmälningsskyldighet innebär att säkerheten för andra människor i trafiken äventyras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vad ministern avser att göra för att få läkarna att fullgöra sin skyldighet att anmäla till länsstyrelsen när de bedömer att en patient inte är lämplig att ha körkort.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)