Landsbygdsservice

Skriftlig fråga 2009/10:292 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 4 december

Fråga

2009/10:292 Landsbygdsservice

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Tillväxtverket har meddelat att de i fortsättningen inte kommer att ge något stöd till Landsbygdsservice då stöd inte får ges till enskilda bolag. Landsbygdsservice finansieras till en tredjedel av Ica, Axfood, KF och SSLF och till två tredjedelar av staten. Ägarna väljer nu att avveckla bolaget då stödet från Tillväxtverket upphör. Landsbygdsservice har varit en konkurrensneutral verksamhet och därmed varit ett viktigt stöd för de butiker som inte har tillhört någon särskild butikskedja. För de företagarna kommer det att bli särskilt svårt att bedriva sin verksamhet då de kommer att stå helt utan stöd.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillgodose landsbygdens behov av service?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-04 Anmäld: 2009-12-04 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)