Lång väntetid vid SIS-förfrågningar

Skriftlig fråga 2013/14:655 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

 

Innan en person kan få uppehållstillstånd i Sverige måste Migrationsverket undersöka om det finns någon notering eller spärr i det så kallade SIS-registret – allt enligt 4 kap. 21 § utlänningsförordningen. Om den sökande har en registrering måste Sverige rådfråga den medlemsstat som genomfört registreringen – en ordning som givetvis är rimlig, men som samtidigt förutsätter att andra medlemsländer ger besked när så efterfrågas.

Dess värre finns det medlemsstater som dröjer eller låter bli att ge besked om SIS-registreringar, vilket innebär att den sökande inte ens kan få sin prövning om uppehållstillstånd genomförd. Migrationsverket kan och får inte agera, utan enbart hoppas på att medlemsstaten någon gång administrerar förfrågan. Förutom det uppenbara att ordningen undergräver legitimiteten för det informationssystem som finns inom Schengen, så innebär ordningen också att personer i Sverige inte kan få besked huruvida deras anhöriga kan få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad. Det rimliga vore därför att någon form av tidsgräns infördes för att säkerställa att medlemsstater behandlar en förfrågan inom rimligt tid.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att säkerställa att medlemsstater svarar på SIS-förfrågningar inom rimlig tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-03 Överlämnad: 2014-06-03 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga