Långa handläggningstider för lärarlegitimationer

Skriftlig fråga 2019/20:308 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sedan skollagen skärptes krävs det av lärare som vill få en fast anställning och kunna sätta betyg att de har en lärarlegitimation. Det är Statens skolverk som ansvarar för att handlägga och utfärda dessa legitimationer.

Det har nu uppmärksammats att handläggningstiderna ökar och att myndigheten inte klarar den tidsgräns som man satt upp som mål för att utfärda de viktiga legitimationerna. Det innebär att färdigutbildade lärare eller de som har kompletterat och fått behörighet inte kan få ut sin legitimation för att komma ut på skolorna och få en långsiktig anställning.

Detta sker i en tid när det råder akut lärarbrist och där andelen obehöriga lärare ökar i landet. Detta är en oacceptabel utveckling och innebär att allt fler elever inte undervisas av utbildade lärare. Den absolut viktigaste faktorn för att höja skolans resultat och kvalitet är just tillgången till utbildade behöriga lärare.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka initiativ kommer ministern och regeringen att vidta i närtid för att korta handläggningstiderna så att fler lärare kan få sina legitimationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga