Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden

Skriftlig fråga 2019/20:118 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat ett beslut om att 49 av 271 licensområden i Västra Götaland inte får skjuta några älgar i år på grund av att de har rapporterat in förra årets avskjutning några dagar för sent.

Jägarna i Sverige gör ett stort jobb genom att sköta viltförvaltningen, viltvården, djurräkningar, eftersök av trafikskadat vilt och dessutom sköta inrapporteringen av fällda djur.

Att inte få någon älgtilldelning och därmed inte kunna jaga älg på sina egna marker på grund av en några dagars för sen inrapportering förefaller vara ett oerhört oproportionerligt hårt straff för den ringa förseelsen. Dessutom behöver älgar skjutas för att inte öka betestrycket på skogen och skogstillväxten, vilket i så fall drabbar både företag och jobbtillfällen på landsbygden.

Att länsstyrelsen kan stoppa älgjakten inom 49 områden i Västra Götaland är helt enkel helt orimlig och saknar proportionalitet samt motstycke i Sverige.

Länsstyrelsen ska följa lagar och regler och ha en liknande bedömning i hela landet, vilket inte verkar vara fallet här. Jag är medveten om att ministern inte kan blanda sig i enskilda ärenden men ministern och regeringen kan ju agera i regleringsbrev och direktiv till länsstyrelserna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att på något sätt se över länsstyrelsernas agerande generellt när det gäller hur de agerar i älgtilldelningsärenden och när det gäller sanktionspåföljden för markägare och jägare vid försenad inrapportering? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-17
Svar på skriftlig fråga