Lärarbehörighet

Skriftlig fråga 2018/19:442 av Johanna Rantsi (M)

Johanna Rantsi (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Skolverket rapporterade den 12 mars 2019 att lärarbehörigheten minskar i landets grundskolor. Och det gör den från redan låga nivåer.

Lärarbristen är ett stort problem, och kompetensförsörjningen måste tas på allvar. Slaget om lärarna slår ekonomiskt mot landets kommuner och fristående huvudmän när det snabbt har pressat upp lärarlöner och personalkostnader. Skolhuvudmän bjuder över varandra i lön i kampen om behöriga lärare, vilket oroar än mer nu när lärarbehörigheten minskar i grundskolan. Detta riskerar att försämra likvärdigheten i landet.

Att lärarbehörigheten nu minskar i grundskolan är skrämmande! Utvecklingen går åt helt fel håll.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att stoppa den negativa utvecklingen av lärarbehörigheten i grundskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga