Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska förutsättningar

Skriftlig fråga 2015/16:1397 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara delaktig oberoende av bostadsort är viktigt för demokratin. Politiken bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. Där fyller de lokala tidningarna en viktig funktion. 

Den lokala dagspressen är det medieslag som huvudsakligen levererar demokratiska förutsättningar i våra valkretsar utanför storstäderna. Dagspressens ekonomiska förutsättningar förändras nu så snabbt att den leveransen allt tydligare är hotad. Det är alls inte säkert att en ny mediepolitik kan vänta med förverkligandet ända till 2020 när det nuvarande systemet för presstöd senast måste ersättas. Vi kan i provinsen stå inför en omfattande tidningsdöd före dess.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad avser statsrådet att göra konkret för att påskynda vidtagandet av praktiska politiska åtgärder som säkrar de lokala mediernas förmåga att fortsatt leverera demokratiska förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-22 Överlämnad: 2016-06-23 Anmäld: 2016-06-27 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga