Lokalisering av eftergymnasial yrkesutbildning

Skriftlig fråga 2007/08:1588 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1588 Lokalisering av eftergymnasial yrkesutbildning

av Camilla Lindberg (fp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

I mitt hemlän Dalarna finns en framgångsrik KY-utbildning med inriktning mot dataspel. Den har mycket gott rykte bland svenska spelföretag och har bland annat påverkat lokalisering av flera företags kontor till området. Denna utbildning och andra med liknande inriktningar i till exempel Skövde och Karlshamn hotas nu enligt uppgift av nedläggning när KY-myndigheten vill centralisera utbildningar med inriktning på dataspel till Stockholm, Göteborg och Malmö. Därmed försämras alltså både möjligheterna till eftergymnasial yrkesutbildning och arbetsmarknaden i Dalarnas län.

I mars i år presenterades utredningen om att göra om dagens KY-utbildningar till en yrkeshögskola, samtidigt som dagens system förenklas och utvärdering och kvalitetssäkring förbättras. KY-myndigheten kommer då att läggas ned för att ersättas av en ny myndighet för yrkeshögskolan. Att en diskussion om nedläggning av framgångsrika utbildningar initieras i detta skede måste betraktas som väldigt olyckligt.

Min fråga till statsrådet är om han drar slutsatsen att den nya yrkeshögskolan på ett bättre sätt kommer att beakta sådant som branschers omdöme om utbildningar och den regionala arbetsmarknadens behov.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-08-28 Inlämnad: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-10 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-10)