lokalradion

Skriftlig fråga 2002/03:1214 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 9 juli

Fråga 2002/03:1214

av Johnny Gylling (kd) till kulturminister Marita Ulvskog om lokalradion

Lokalradion har fått ett sparbeting om 47 miljoner kronor. I Blekinge kommer enligt uppgift sex tjänster att dras in. Lokalradion fyller en viktig demokratisk uppgift och det är bekymmersamt med den centraliseringstrend som följer med sparkraven. Risken är att lokalradion i ett litet län som Blekinge blir en utpost i en storregion vilket kan innebära att lyssnarintresset sjunker.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att lokalradion även i framtiden ska kunna bidra till mångfald och demokrati?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-07-09 Besvarad: 2003-07-23 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-07-23)