Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Resurscenter i Falkenberg är en verksamhet som i 20 år jobbat väldigt framgångsrikt med att ge människor som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att åter komma i arbete. Resultatet har genom åren varit väldigt bra då i genomsnitt drygt 30 procent av deltagarna i verksamheten gått vidare till arbete eller studier. Resurscenter är nu en av många verksamheter i Sverige som drabbas hårt av Arbetsförmedlingens centrala upphandlingsmodell. En upphandlingsmodell där man över huvud taget inte ser till tidigare resultat eller ställer krav på att verksamhet som ska upphandlas ger konkreta resultat för människorna som deltar i olika verksamheter. Den lokala arbetsförmedlingen som har stor kunskap och olika anordnare har inget inflytande över huvud taget på vilken verksamhet som upphandlas utan detta bestäms centralt på upphandlingsenhet på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Jag har förstått att generaldirektören har uttalat att det ska finnas ett lokalt inflytande, men det gör det inte. För att vi ska nå våra mål och att skattepengar används på bästa sätt för individer och för samhället i stort måste det finnas ett stort inflytande från den lokala arbetsförmedlingen på vilka verksamheter som upphandlas.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

På vilket sätt avser ministern att agera?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-21 Överlämnad: 2016-09-21 Anmäld: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga