Lottning till kommunala skolor

Skriftlig fråga 2018/19:127 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 förklarade statsminister Stefan Löfven att ”Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet i skolan genomförs”. I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att möjliggöra lottning till översökta kommunala skolor. Den dåvarande regeringen gick aldrig vidare med förslaget.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet avser regeringen att genomföra, och avser regeringen att genomföra Skolkommissionens förslag om lottning till översökta kommunala skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga