LSS

Skriftlig fråga 2019/20:30 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Varje år sedan 2014 har det timbelopp som staten betalar ut för personlig assistans urholkats på grund av en uppräkning som inte ens motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna. Regeringens förslag till budget för 2020 är inget undantag, schablonersättningen räknas upp med 1,5 procent. Funktionshindersorganisationer larmar nu om stora svårigheter att rekrytera och behålla personliga assistenter. Man måste ställa sig frågan om varför regeringen inte anser att de assistansberättigade ska få möjlighet att rekrytera assistenter som kan ge assistans med god kvalitet. Man kan också ställa sig frågan om varför just personliga assistenter inte ska ges möjlighet att hänga med i den allmänna löneutvecklingen?

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka blir enligt ministerns bedömning konsekvenserna av att regeringen inte räknar upp budgeten för personlig assistans i enlighet med den allmänna löneutvecklingen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Överlämnad: 2019-09-20 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga