Mål för bolag med statlig ägande

Skriftlig fråga 2016/17:292 av Eva-Lena Jansson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Enligt statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande arbeta strategiskt för att agera föredömligt inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

Flera av bolagen med statligt ägande har samarbetsavtal med svensk idrott och sponsrar olika specialförbund. Svenska Spel, Postnord och SJ har exempelvis sponsorsavtal med Svenska Fotbollförbundet. Men avtalen ser olika ut. Medan Svenska Spel och Postnord ger stöd till exempelvis både damlandslaget och herrlandslaget i fotboll så ger SJ stöd enbart till herrlandslaget. Hur SJ:s stöd bidrar till jämställdhet framgår inte.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att förtydliga målen för bolag med statligt ägande när det gäller uppdraget att agera föredömligt inom jämställdhetsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-08 Överlämnad: 2016-11-09 Anmäld: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga