Mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2005/06:1647 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1647 av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Mäns våld mot kvinnor

Frivården inom kriminalvården i Halmstad arbetar med behandling av män som utövat våld, eller hotat om våld, mot sin partner. Relationsvåldsprogrammet heter Män i fokus och startade under sommaren 2001. Hittills har 40 män dömts in i behandlingen genom dom på kontraktsvård. Utöver dessa män går flera andra män i behandlingsgrupper som leds av kvalificerade terapeuter. Kriminalvården köper behandlingen som ett led i påföljden. Mannen döms alltså till vård i stället för fängelse. Sköter han inte behandlingen kan straffet omvandlas till fängelse.

De män som dömts till behandling har i genomsnitt deltagit under 30 månader. Av dessa har endast tre personer återfallit i nytt fysiskt våld mot en kvinna. Det motsvarar en återfallsfrekvens på 7 %. För klienter som dömts till fängelse ligger återfallsfrekvensen omkring 70 %.

Vårdgivarna som bedriver behandlingen inom frivården i Halmstad får mycket goda vitsord och har hög trovärdighet för deras relationsvåldsverksamhet och välfungerande behandlingsmodell, såväl från samverkande myndigheter såsom rättsväsendets alla enheter, socialtjänst, kvinnojourer, brottsofferverksamhet och så vidare.

Enligt uppgift har frivården i Halmstad nu fått besked att inte få fortsätta med sitt arbetssätt eller samverkansmodellen Män i fokus. Modellen ska tydligen ändras och bytas ut mot en annan modell.

Avser justitieministern att se till att denna lyckade verksamhet läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)