Maria Ungdomsmottagning i Stockholm

Skriftlig fråga 2002/03:330 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 17 december

Fråga 2002/03:330

av Cecilia Magnusson (m) till statsrådet Morgan Johansson om Maria Ungdomsmottagning i Stockholm

Maria Ungdomsmottagning i Stockholms city har en unik kompetens och är ett föredöme för hela landet när det gäller att ta om hand och rehabilitera ungdomar med drogproblem. På inget annat håll i landet finns en upparbetad verksamhet som denna. Verksamheten hotas nu av nedskärningar beroende på att kommuner och landsting i och kring Stockholm inte har resurser att både finansiera Maria Ungdoms nuvarande verksamhet och uppbyggnaden av egna öppenvårdsenheter.

Det är naturligt med de ständigt växande drogproblemen att kommunerna bygger upp sin beredskap för att ta emot ungdomar med drogproblem. Samtidigt är det avgörande för kommunernas uppbyggnadsarbete att de har ett resurscenter att vända sig till.

Kommunerna har tillsammans med landstinget i Stockholm under flera år finansierat Maria Ungdoms verksamhet och nu krävs det att staten går in och tar ett ansvar för att detta arbete får fortsätta att utvecklas. Annars riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet genom att Maria Ungdom inte kan fortsätta att utveckla sin kunskap beroende på finansieringsproblem. Narkotikakommissionen kunde göra verklig nytta genom att gå in och ta ansvar för det riksintresse Maria Ungdom utgör.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Narkotikakommissionen ska avsätta finansieringsmedel för Maria Ungdomsmottagning i Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-12-17 Anmäld: 2002-12-17 Besvarad: 2003-01-22 Svar anmält: 2003-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-22)