Marinens musikkår i Karlskrona

Skriftlig fråga 2005/06:1754 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 2 juni

Fråga 2005/06:1754 av Johnny Gylling (kd) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Marinens musikkår i Karlskrona

Försvaret har varit en traditionsbevarare, musikutvecklare och publikdragare av svensk blåsmusik sedan flera hundra år tillbaka. Enligt uppgifter i medierna föreslår försvaret att Marinens musikkår i Karlskrona ska läggas ned när 25 miljoner kronor ska sparas in och att delar av verksamheten förläggs till Stockholm.

Riksdagen har beslutat att Sveriges marinbas ska ligga i Karlskrona. Stora delar av det marina arvet i Karlskrona är skyddat på Unescos världsarvslista. Marinens musikkår i Karlskrona har anor från 1680 då staden grundades. Syftet att flytta försvarsmusiken till Stockholm sägs vara att spara pengar, 25 miljoner kronor på en budget som omsätter över 40 miljarder.

Det bör påpekas att en kortsiktig besparing kan ge stora kostnader på lång sikt. En nedläggning av Marinens musikkår riskerar att leda till problem med rekryteringen av framtida musikanter och att försvarets behov av blåsmusik hotas. Det kanske då enda alternativet som står till buds är att vid behov köpa in externa blåsmusiker till stora kostnader.

Ministern har i riksdagen sagt (riksdagsprotokollet från den 4 maj 2006, anf.73): ”Däremot har aldrig regeringen i några anvisningar talat om att en orkester ska plockas bort eller sagt hur stora belopp man kan spara i försvarsmusiken. Jag sade att min inriktning är att vi ska ha en ordentlig musikverksamhet i försvaret och att musikkårerna i Karlskrona och Göteborg ska vara kvar.”

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bevara Marinens musikkår i Karlskrona?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-02 Anmäld: 2006-06-02 Besvarad: 2006-06-12 Svar anmält: 2006-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-12)