Markbaserad sjömålsbekämpning

Skriftlig fråga 2015/16:1032 av Allan Widman (L)

Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgift från Försvarsmakten är det nya artillerisystemet Archer inte förmöget att bekämpa sjömål. Det ska heller aldrig ha specificerats för detta. Tung kustrobot, Rbs 15, är sedan länge avvecklat.

Sverige har enligt SCB 11 500 kilometer havskust, oräknat kuststräckningarna runt våra havsöar. Sedan urminnes tider har en väsentlig del av den svenska försvarsidén varit att en motståndare helst ska bekämpas innan han landstigit.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Sverige även från land ska kunna bekämpa sjömål?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-03-23 Överlämnad: 2016-03-24 Svarsdatum: 2016-03-30 Sista svarsdatum: 2016-03-30 Anmäld: 2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga