Massiv elmarknadshubb som medför säkerhetsrisker

Skriftlig fråga 2019/20:10 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringens ambition om att skapa en massiv elmarknadshubb kommer att medföra säkerhetsrisker. Samlandet av 4,5 miljoner svenska elkunders mätdata och anläggningsinformation på en och samma plats utsätter oss för en onödig risk gentemot främmande makters ambitioner att störa den svenska elförsörjningen.

Regeringen har fram till nu inte visat tecken på att ta denna överhängande fara på stort allvar, och det är synnerligen uppseendeväckande att de själva utsätter Sverige för denna säkerhetsrisk. Med två säkerhetsrelaterade skandaler i färskt minne har vi inte råd att utsätta oss för ytterligare en skandal som demonstrerar vår sårbarhet för omvärlden.

Världen ser annorlunda ut i dag jämfört med 2009, när initiativet togs. Många tunga remissinstanser ger dessutom kraftfull kritik och anser att nationella säkerhetsobjekt och nationella säkerhetsaspekter inte är analyserade.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad anser statsrådet om att remissinstanser anser att nationella säkerhetsobjekt och nationella säkerhetsaspekter inte är analyserade, och kommer statsrådet och regeringen att göra en grundlig genomlysning av de konsekvenser som en centralisering av data kommer att medföra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-12 Överlämnad: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga