Mellanbanksavgifter

Skriftlig fråga 2012/13:159 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 29 november

Fråga

2012/13:159 Mellanbanksavgifter

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vid hanteringen av kortbetalningar tar bankerna ut höga så kallade mellanbanksavgifter. Detta är den avgift som betalas av den inlösande banken till den utgivande. Avgifterna utformades då korthantering var en dyrbar fysisk hantering för bankerna. Så är emellertid inte läget i dag, på grund av den tekniska utvecklingen. Mellanbanksavgifterna förklarar till stor del den höga kostnaden för betalningar med kort.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att synliggöra mellanbanksavgifterna för att på så vis öka möjligheterna till lägre kortavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-05 Svar anmält: 2012-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-05)