Mer idrott i skolan

Skriftlig fråga 2018/19:268 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Mer idrott i skolan har debatterats flitigt, och här var alliansen pådrivande för att beslutet om 100 fler timmar idrott och hälsa skulle bli verklighet. I maj 2018 presenterade regeringen till slut en satsning på fler timmar idrottstimmar i skolan och mer rörelse utöver skolämnet, och man bildade ett rörelsenätverk.

Folkhälsoutmaningarna i landet är enormt stora och forskningen visar även att fysisk aktivitet leder till att elever presterar bättre i alla ämnen. Vinsterna av mer fysisk aktivitet inom området skola och fritidshem är därför oerhört viktigt.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kan ministern redogöra för hur implementeringen av mer rörelse i skolan sker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-19 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga