Metria

Skriftlig fråga 2018/19:185 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 20 juni 2017 röstade riksdagen ja till att sälja det statliga bolaget Metria AB, som har sitt huvudkontor i Gävle. Tidigare näringsminister Mikael Damberg har angett att processen med att avyttra statens aktier i Metria AB hade påbörjats, men i maj 2018 meddelade ministern att försäljningsprocessen avbrutits tills vidare.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är följande:

 

När bedömer ministern att försäljningsprocessen vad gäller Metria återupptas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga