Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn

Skriftlig fråga 2021/22:1561 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Inom barnläkarkåren lyfts behovet av självrannsakan i fråga om hanteringen av apatiska barn och en utredning om i vilken utsträckning barn kan ha farit illa. Att barn har farit såväl fysiskt som psykiskt illa vittnar tidigare rapporteringar om.

Resultatet av en studie visar också att om barnen och familjerna separeras så är det större chans för tillfrisknande, och ett uppehållstillstånd är inte nödvändigt för tillfrisknande. Tvärtom kan det ha bidragit till att fler barn har insjuknat. Detta genom att ha legitimerat tillståndet och genom en viss behandling skapat incitament.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att följa upp Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn och hur den kan ha bidragit till att barn farit illa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga