Militära övningsmöjligheter på Gotland

Skriftlig fråga 2014/15:611 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen föreslår i försvarspropositionen att Gotland åter ska få en permanent militär närvaro. Detta ska bestå i ett stridsvagns- och ett mekaniserat kompani samt en utvidgad hemvärnsbataljon på ön.

Utöver detta tillkommer även ökad militär aktivitet av andra vapenslag på Gotland varför belastningen på Tofta skjutfält, i dag Gotlands enda militära övningsplats, kommer att öka markant. Förutom annan infrastruktur i form av servicetillbyggnader, logement, verkstäder och tillhörande infrastruktur hör även ett behov av övningsplats.

I dag får Försvarsmakten med gällande miljötillstånd bara bruka den norra delen av Tofta skjutfält för skarp övning och detta endast under 125 dagar per år. Detta innebär en kraftig begränsning av försvarets möjligheter till övning och är enligt militära bedömare inte tillräckligt för den föreslagna utökningen av militär aktivitet på Gotland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har regeringen en sammanhållen strategi för att tillgodose Försvarsmakten på Gotlands ökade behov i samband med försvarspropositionen, och innehåller denna strategi ökade övningsmöjligheter på hela Tofta skjutfält, eller på annan lämplig plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-02 Överlämnad: 2015-06-02 Anmäld: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga