Militärflygplan i incidenter

Skriftlig fråga 2014/15:457 av Désirée Pethrus (KD)

Désirée Pethrus (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) rapporterar i dagarna om ett kraftfullt ökat antal incidenter över Östersjön, där militärflygplan utsätter den civila luftfartstrafiken för fara genom att inte samarbeta med civila luftfartsmyndigheter. Man flyger inte med sina transpondrar på och orsakar därför farliga situationer. Under 2014 skedde 16 farliga situationer över Östersjön, vid tre av dessa kränktes dessutom Sveriges luftrum. Vid ett särskilt uppmärksammat fall skilde endast hundra meter ett militärflygplan från ett civilflygplan. Under 2015 har baltiska länders luftrum kränkts av ryska militärflygplan.

Inget särskilt land pekas ut i rapporten, men Easa hade som ingångsvärde att undersöka farliga situationer som ryska militärflygplan kan ha orsakat i Europa.

De upprepade kränkningarna och vårdslösa flygrutterna komplicerar de säkerhetspolitiska relationerna, samtidigt som de medför risker för fruktansvärda olyckor i luften.

Jag vill med anledning av uppgifterna från Easa fråga försvarsminister Peter Hultqvist på vilket sätt denne har för avsikt att väcka de här flygsäkerhetsaspekterna i de bilaterala diskussioner som förs med relevanta organ inom EU, Ryssland och våra övriga grannländer runt Östersjön.

 

Tänker försvarsministern mot bakgrund av det som har framförts ta några initiativ inom EU i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-23 Överlämnad: 2015-04-23 Anmäld: 2015-04-24 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga