Miljöskadliga subventioner

Skriftlig fråga 2011/12:166 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 23 november

Fråga

2011/12:166 Miljöskadliga subventioner

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt Europa – KOM(2011) 571 – där man också konstaterar att ett övergivande av miljöskadliga subventioner kan ge ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga fördelar, och möjliggör ökad konkurrenskraft.

För närvarande finns det ingen överblick över svenska miljöfarliga subventioners omfattning och såvitt undertecknad känner till heller ingen strategi för hur de ska fasas ut.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Hur ser miljöministerns strategi ut för att fasa ut miljöfarliga subventioner till 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)