Minnesdag för trafikoffer

Skriftlig fråga 2005/06:322 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 10 november

Fråga 2005/06:322 av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Minnesdag för trafikoffer

Under senare tid har vi vid ett flertal tillfällen blivit påminda om den oerhörda tragedi trafikolyckorna skapar på våra vägar och den tragedi detta innebär för anhöriga. Nu senast den fruktansvärda trafikolyckan där en rattonykter bilförare på Teneriffa förorsakade tre människors, varav två svenskars, död. Flera insatser måste vidtas för att få ned trafikolyckorna. Förutom en tydligare lagstiftning och fler förebyggande åtgärder behöver opinionsbildning spridas och kunskapen öka. Att ha minnesdagar kan vara ett sätt att öka kunskapen och sprida opinion men också ett sätt att visa sitt motstånd mot rattfylleriet och sitt moraliska stöd till drabbade personer.

FN beslutade officiellt i Geneve den 26 oktober att den tredje söndagen i november, i år den 20 november, blir den ìnternationella minnesdagen tillägnad trafikoffren. Jag tycker att detta är ett alldeles utmärkt initiativ och jag skulle gärna se att Sverige uppmärksammar denna dag som ett sätt att skapa opinion, sprida kunskap och hedra alla människor som fallit offer i trafiken.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att uppmärksamma den av FN utsedda internationella minnesdagen för trafikoffer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)