minröjning

Skriftlig fråga 1998/99:648 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)
Fråga 1998/99:648 av Ingrid Näslund (kd) till statsrådet Pierre Schori om minröjning

den 21 maj

 

Under 1998 avsatte Sida 133 miljoner kronor till att stödja olika minröjningsprojekt runtom i världen. Sida stöder sådan verksamhet i Angola, Moçambique, Afghanistan, Irak, Kambodja, Laos, Bosnien, Honduras och Nicaragua.

Sverige har i olika sammanhang deklarerat att minröjning har hög prioritet och ofta är en förutsättning för återuppbyggnad av krigshärjade stater, men utgiftstaket för biståndet innebär att Sida under 1999 måste skära ned sina planerade utgifter med över 1 miljard kronor.

Jag vill därför fråga biståndsministern:

 

Avser biståndsministern att ta något initiativ för att säkerställa att Sveriges stöd till minröjningsverksamhet under 1999 inte drabbas av Sidas nedskärningar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-21 Anmäld: 1999-05-25 Besvarad: 1999-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga