Minskade anslag till Östersjösamarbetet

Skriftlig fråga 2014/15:563 av Sotiris Delis (M)

Sotiris Delis (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

I regeringens proposition 2014/15:1 står det att samarbetet inom Östersjöregionen är en central del i den svenska grannskapspolitiken. Bedömningen är att verksamheten lett till goda resultat inom en rad relevanta områden. Miljöinsatser samt arbete för hållbar tillväxt och samarbete mellan regionens unga är områden som särskilt kan uppmärksammas. Samarbetet inom Östersjöregionen har bidragit till att främja integration och samverkan kring Östersjön, att förbättra miljön i regionen samt att verka för en demokratisk utveckling i Ryssland.

I sitt svar på min skriftliga fråga 2014/15:453 om hur biståndsministern och regeringen ska arbeta för att genomföra ökade satsningar på demokratistöd till Ryssland och för att stödet till Ryssland ska nå demokratiska rörelser svarade biståndsminister Isabella Lövin bland annat att Sverige bör fortsätta att utveckla de samarbeten och utbyten som redan idag sker mellan svenska och ryska regioner och kommuner, samhällsengagerade medborgare, journalister och andra i både Sverige och Ryssland. Det är viktigt att fortsätta stödet som inleddes efter Sovjetunionens kollaps, t.ex. till civilsamhällsorganisationer som hjälper utsatta personer, såsom att ge juridisk hjälp. Dessutom skriver biståndsministern att det regionala samarbetet fortsätter att utvecklas, såsom Barentssamarbetet, vilket skapar många samverkansformer med det civila samhället. Även Östersjösamarbetet är av stor vikt och Ryssland deltar också i detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

På vilket sätt anser statsrådet och regeringen att minskade anslag till Östersjösamarbetet bidrar till att utveckla det regionala samarbetet och på sikt den demokratiska utvecklingen i Ryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-22 Överlämnad: 2015-05-25 Anmäld: 2015-05-26 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga