Minskat entreprenörskap

Skriftlig fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Nyligen presenterades årets rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Det är en rapport från ett internationellt forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar hur det står till med ett lands entreprenörskap. För svenskt vidkommande visar rapporten att entreprenörskapet återigen minskade. Oroväckande nog placerar det så kallade TEA-indexet (som visar total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier) oss därmed markant under genomsnittet för andra höginkomstländer. Detta är förstås mycket allvarligt. Än värre är att minskningen uteslutande bedöms härröra från en minskning av kvinnors entreprenörskap.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga