Minskning av den offentliga sektorn

Skriftlig fråga 2006/07:1301 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 1 juni

Fråga

2006/07:1301 Minskning av den offentliga sektorn

av Ulla Andersson (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringens politik går mycket tydligt ut på att minska den offentliga sektorn. Ett led i detta är den kraftiga bantningen av antalet anställda i de statliga myndigheterna. Regeringen går nu vidare i vårpropositionen och föreslår den lägsta uppräkningen av myndigheternas anslag under de 15 år som nuvarande anslagssystem använts, samtidigt som kraven på vad som ska åstadkommas inte minskas.

I de allra flesta fall innebär inte de arbetstillfällen som går förlorade i staten att arbetsuppgifterna försvinner. Behoven minskar inte. Tvärtom finns det många statliga arbetsuppgifter som skulle behöva utföras för att upprätthålla höga krav på rättssäkerhet och service gentemot medborgarna.

Arbetsuppgifterna finns således kvar, men antalet anställda som ska utföra dem riskerar att kraftigt minska eftersom anslagen till de olika myndigheternas förvaltningskostnader endast räknas upp med 0,78 procent. Jag vill särskilt betona att det inte är de anställdas berättigade lönekrav som är problemet, vilket det framställts som i medier (DN den 24 maj), utan regeringens nedskärningar.

Jag vill fråga finansministern:

Mot bakgrund av det anförda undrar jag om finansministern avser att utreda konsekvenserna för myndigheterna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-01 Anmäld: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)