Mobiltäckning och fast telefoni

Skriftlig fråga 2017/18:1412 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I byarna utanför Hällbo i Bollnäs ska kopparnätet tas bort. De boende kommer då vare sig ha mobiltäckning, internet eller kopparnät. Byborna har försökt få svar av Telia och Bollnäs kommun i ett halvår men bollas fram och tillbaka. De är rädda att inte kunna bo kvar fast de vill det. Ungefär 300 personer påverkas.

Det är inte rimligt att kopparnätet tas bort innan det finns ett likvärdigt alternativ för de boende. Den digitala tillgängligheten ska inte försämras när kopparnätet tas bort.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkra att det finns ett likvärdigt alternativ för de boende i byarna utanför Bollnäs innan kopparnätet tas bort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-06-01 Anmäld: 2018-06-04 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga