möjlighet att höja betyg i gymnasieskolan

Skriftlig fråga 1997/98:746 av Melin, Ulf (m)

Melin, Ulf (m)
Fråga 1997/98:746 av Ulf Melin (m) till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att höja betyg i gymnasieskolan

Många gymnasieelever vill kunna "läsa upp" sina betyg under gymnasietiden och därmed få större möjlighet att bli antagna direkt till högskolan. Denna möjlighet har regeringen avskaffat. Därför tvingas många elever vänta till efter gymnasiet med en förlängd studietid som följd. Detta försvårar för dem att läsa vidare på universitet och högskolor. Det skapar ett trögt och ineffektivt utbildningssystem som dömer ungdomar till arbetslöshet, komvux, kunskapslyft eller andra åtgärder. Nuvarande system har fått till följd att andelen 19-åringar som läser på högre utbildning är lägst inom hela EU. Det visar siffror som nyligen har presenterats av Högskoleverket.

Det är bra om elever ägnar fritid och lov åt att skaffa sig bättre kunskaper. Att gå omvägen via komvux till högskolan får inte bli den enda vägen. Elever måste känna att det finns en framtid i högre utbildning.

Vilka åtgärder avser skolministern vidta för att göra det möjligt för elever med godkända betyg att tentera för högre betyg innan de lämnar gymnasiet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarad: 1998-05-26 Anmäld: 1998-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga