Möjlighet för fler idrottsförbund att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet

Skriftlig fråga 2020/21:2538 av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Idrott och föreningsliv är viktiga delar av våra liv och nödvändiga för samhällets positiva utveckling. Att regeringen årligen fördelar medel till idrottsrörelsen via Riksidrottsförbundet (RF) är väl investerade pengar. Regeringen vill främja en god folkhälsa genom att fler rör på sig och deltar aktivt i idrottsföreningar. Gott så. 

När antalet idrottsförbund som söker medlemskap i RF blir fler ökar samtidigt konkurrensen om de tilldelade medlen. Om det inte finns någon koppling mellan antalet medlemsförbund i RF och att anslagen från regeringen ökar i samma grad blir incitamenten för redan befintliga medlemmar i RF att släppa in nya i gemenskapen ganska svaga. 

Idrottsrörelsen har många utmaningar som kräver långsiktiga satsningar. För att RF och dess medlemmar ska kunna fortsätta utveckla sitt arbete – till exempel som integrationsmotor och att stärka idrottsföreningens betydelse på landsbygden – samtidigt som fler idrotter kan välkomnas i gemenskapen och åtnjuta det generella statliga anslaget behöver anslagstilldelningen ses över. 

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att förändra modellen för anslagstilldelning till Riksidrottsförbundet så att incitamenten att välkomna fler idrottsförbund ökar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-14 Överlämnad: 2021-04-15 Anmäld: 2021-04-16 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga