Möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter

Skriftlig fråga 2006/07:821 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 6 mars

Fråga

2006/07:821 Möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter

av Cecilia Magnusson (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I centrala Göteborg har nyligen en fastighet omvandlats från hyresrätt till bostadsrätt. Normalt sett kräver en sådan ombildning att minst två tredjedelar av hyresgästerna säger ja. Men en lucka i lagen ger fastighetsägarna möjlighet att själva bilda bostadsrättsförening, utan hyresgästernas inblandning. Genom att först bilda ett bolag, köpa fastigheten av sig själva och sedan bilda en bostadsrättsförening kan fastighetsägarna begära lagfart på fastigheten. Fastigheten kan sedan styckas och säljas till marknadspris. Hyresgästernas möjlighet till delaktighet kan därmed förbises.

Det är orimligt att ha regler som tillåter en sådan stor förändring i ett bostadshus med hyresrätter helt utan att de som förändringarna berör, kan påverka den. När det gäller ombildningar, initierade av hyresgästerna, är reglerna mycket klara när det gäller insyn och påverkan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller att likställa lagstiftningen så att reglerna vid ombildandet av hyresrätter till bostadsrättsförening är desamma, vad gäller insyn och påverkan, oavsett vem som initierar ombildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-06 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)