Moms på djurfoder

Skriftlig fråga 2018/19:740 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den svenska momssatsen på djurfoder är 25 procent. Den är alltså dubbelt så hög som momsen på livsmedel. Detta är något som har fått negativa konsekvenser såväl för miljö som för företagande och sysselsättning. I till exempel Tyskland är momsen nämligen bara 7 procent, vilket har fått till följd att ett ökande antal privatpersoner i Sverige nu beställer sitt djurfoder därifrån.

Det innebär en rundgång där svenska producenter skeppar djurfoder från Sverige till Tyskland, varefter fodret skickas tillbaka till privata djurägare här hemma. Detta är självklart inte bra för miljön. Rundgången har också fått till följd att flera zoobutiker i Sverige lägger ned då djurfoder är den viktigaste produkten man har i butiken, eftersom den innebär en regelbunden kontakt med kunderna. På så sätt drabbas såväl företagandet som arbetstillfällen men också staten, som får minskade skatteintäkter.

I många länder gäller samma moms på produkter ämnade att ätas av människa som produkter ämnade att ätas av djur.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är finansministern beredd att se över momssatsen för djurfoder med syfte att sänka den till samma nivå som momsen för livsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga