moms

Skriftlig fråga 2001/02:356 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 4 december

Fråga 2001/02:356

av Hans Hoff (s) till statsrådet Britta Lejon om moms

Det har under de senaste åren genomförts momssänkningar som motiverats med positiva effekter på konsumentpriserna. Exempelvis beslutade riksdagen att mervärdesskatten för personbefordran skulle halveras från 12 till 6 % år 2001. Momssänkningen på kollektivtrafiken beräknas innebära ett varaktigt inkomstbortfall på ca 0,8 miljarder kronor netto för samhället.

Kommer dessa momssänkningar konsumenterna till del? Eller är det så att momssänkningar inte leder till några prissänkningar för konsumenterna? Effekten blir i så fall att staten subventionerar vissa näringar.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder vidtar ministern så att momssänkningar kommer konsumenterna till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-12-05 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-11)