Momsplikt för ideell sektor

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S)

Patrik Lundqvist (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket har på senare tid ändrat sina bedömningar vad gäller ideell sektor, vilket skapar en viss, berättigad, oro över hur biståndsorganisationer med insamling och försäljning av second hand-varor ska kunna verka i framtiden. Som stöd lutar sig Skatteverket mot en dom i Högsta förvaltningsdomstolen: mål nr 2988-13. Naturligtvis är det svårt att avgöra var gränsen mellan kommersiell och ideell verksamhet går, men organisationer som har bistånd som huvudsyssla och inte har några vinster alls är oerhört viktiga delar av samhället och bör kunna stöttas på bättre sätt än till exempel avdragsrätt för gåvor från privatpersoner.

Insamling av sådana varor i syfte att sälja dem för att finansiera biståndsverksamhet har gjorts i åtskilliga år, och hela tiden undantagits från moms och vinstskatt, och ingen förändring har egentligen skett förutom i Skatteverkets bedömning. I och med att de skänkta varorna en gång har sålts med moms så innebär Skatteverkets inställning i praktiken en dubbelbeskattning på dessa varor, då de är skänkta och sedan säljs med 25 procents momsplikt igen. Till skillnad från kommersiell second hand-verksamhet som köper in sina varor finns där något att kvitta momsen mot. Det finns det inte hos dessa ideella organisationer, och det finns därför fog för att inte ha denna momsplikt. Den inställningen delas av Konkurrensverket och framfördes i Finansdepartementets utredning Mervärdesskatt för den ideella sektorn.

Min fråga är:

 

Vilken, om någon, åtgärd tycker finansministern är lämplig för att säkerställa att den ideella sektorn inte slås ut av en överbeskattning av samhällsnyttiga verksamheter i biståndssyfte och är det en rimlig bedömning att moms bör tas ut på hela beloppet vid försäljning av skänkta varor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-12-09 Överlämnad: 2014-12-10 Anmäld: 2014-12-11 Svarsdatum: 2014-12-17 Sista svarsdatum: 2014-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga