Momsregler för lätta lastbilar

Skriftlig fråga 2007/08:687 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 31 januari

Fråga

2007/08:687 Momsregler för lätta lastbilar

av Hans Hoff (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det råder, enligt uppgift, olika momsregler för lätta lastbilar. Om bilen är försedd med ett lastflak kan företagaren dra av momsen vid inköpet. Avdrag kan även göras för en skåpbil där förarhytten är en separat karosserienhet i förhållande till ”skåpet”. Det ska finnas en luftspalt mellan förarhytt och skåp. Om skåpet däremot är sammanbyggt med hytten, det vill säga luftspalt saknas, så räknas fordonet som en personbil och momsen är inte avdragsgill.

Regeln har sin upprinnelse i att skåpbilar används för privat körning med passagerare i lastutrymmet.

Skillnaden i avdragsmöjlighet har, enligt företagare, lett till olika mer eller mindre opraktiska lösningar till exempel att en flakbil förses med en kåpa över flaket eller att flaket ersätts med ett skåp i efterhand. En del företagare påstås också i stället välja en tung lastbil med onödig miljöpåverkan som följd.

Avser finansministern att ta något initiativ för att lösa problematiken kring momsreglerna för lätta lastbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-31 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)