möte mellan rattfyllerister och offer

Skriftlig fråga 2001/02:957 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 25 mars

Fråga 2001/02:957

av Johnny Gylling (kd) till justitieminister Thomas Bodström om möte mellan rattfyllerister och offer

Varje dag kör uppskattningsvis ca 15 000 personer rattfulla i Sverige. Denna siffra inkluderar både dem som är påverkade av alkohol och dem som är påverkade av narkotika. Antalet ökar. Detta är en mycket oroande utveckling som vi måste bekämpa. I USA kan domstolen döma rattfulla att, utöver det straff som utdelas för rattfylleri, delta i ett program där de får möta offren för rattfylleriet. Programmet heter Victim Impact Panel, VIP, och anordnas av frivilligorganisationen MADD, Mothers Against Drunk Driving. Varje möte är två timmar långt och polisbevakas. De som är dömda för rattfylleri måste vara aktivt närvarande.

Eftersom antalet alkohol- och drogpåverkade förare ökar finns anledning att pröva denna metod i Sverige. Domstolarna måste få befogenhet att döma rattfyllerister att delta i VIP-möten.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dömda rattfyllerister, utöver gängse påföljd för rattfylleri, även ska kunna dömas att medverka i möten med rattfylleriets offer, motsvarande VIP-programmet i USA?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-25 Anmäld: 2002-04-02 Besvarad: 2002-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-04)