Mottagandet av barn som befinner sig i läger i Syrien

Skriftlig fråga 2018/19:563 av Maj Karlsson (V)

Maj Karlsson (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under tre månader har vi kunnat följa rapporteringen från de läger dit personer som ingått i IS terrorsekt förts. Antalet barn från Sverige i lägren är enligt DN:s rapportering ca 60. Dessa barn är Sveriges ansvar, och de ska omedelbart hämtas hem.

När barnen väl kommer hem till Sverige kommer kommunerna att ha en stor och viktig uppgift att ge dessa barn den vård och omsorg de har behov av och har rätt till. Det råder inget tvivel om att barnen i lägren har gått igenom förfärliga upplevelser. De har befunnit sig i ett krig där och har därmed med stor säkerhet inte fått den trygghet de behöver. Socialtjänsten och dess mottagande av barnen kommer att spela en avgörande roll för barnens framtid. Vi behöver kunna garantera dessa barn den trygga barndom de har rätt till.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att dels förbereda kommunerna och socialtjänsten för barnens ankomst, dels garantera att dessa barn ges den trygga barndom de har rätt till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga