Myanmars övergrepp mot rohingyerna

Skriftlig fråga 2019/20:449 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den muslimska folkgruppen rohingya i Myanmar kallas ofta för världens mest förföljda folk. Rohingyerna utgör ca 1 miljon människor och ses, trots att de har bott i landet i århundraden, inte som fullvärdiga medborgare. De saknar rösträtt och andra grundläggande rättigheter i landet.

I augusti 2017 inledde Myanmars militär en offensiv mot landets rohingyer. Tusentals dödades, hundratals byar brändes ned och över 740 000 flydde över gränsen till Bangladesh. Förra året kom en undersökande FN-rapport med kraftfull kritik och uppmanade till åtal om folkmord.

Gambia har stämt Myanmar inför Internationella domstolen (ICJ) för brott mot folkmordskonventionen, som båda stater skrivit under. Samtidigt har Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) beslutat att öppna en utredning om brott mot mänskligheten. Det finns rimlig grund för att tro att utbredda och/eller systematiska våldshandlingar kan ha begåtts som kan betecknas som brott mot mänskligheten genom deportation, över gränsen mellan Myanmar och Bangladesh", skriver domstolen i ett uttalande.

ICC:s åklagare Fatou Bensouda har gjort en preliminär utredning. Utifrån den har hon nu begärt att få göra en fullskalig granskning, vilket alltså beviljats. Myanmar har inte skrivit under Romstadgan och omfattas därmed inte av ICC:s jurisdiktion, men domstolen bedömer att den kan hantera frågan då Bangladesh har skrivit under och ratificerat stadgan.

Att det tas steg för att ställa de skyldiga för övergreppen mot rohingyerna inför rätta är mycket välkommet och viktigt. Tilltron till den internationella rättsordningen är beroende av att systemen fungerar och att straffriheten bekämpas. Vänsterpartiet menar att Sverige bör ge ett tydligt stöd till dessa processer och verka för att de ansvariga ställs inför rätta.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att verka för att Sverige ger sitt tydliga stöd till rättsprocesser som inletts med anledning av övergreppen mot rohingyerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga