Myndigheters hantering av elektronisk skräppost

Skriftlig fråga 2006/07:1263 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 29 maj

Fråga

2006/07:1263 Myndigheters hantering av elektronisk skräppost

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Varje år får svenska myndigheter in tiotals miljoner e-brev adresserade till politiker och tjänstemän. Huvuddelen av dessa är dock oönskad reklam, spam, som skickas ut automatiskt med hjälp av datorprogram. Myndigheter och verk måste enligt rådande lagstiftning betrakta dessa erbjudanden som inkomna handlingar. Myndigheter måste manuellt gå igenom vilka mejl som ska anses vara av betydelse och i så fall ska diarieföras och arkiveras. Offentlighetsprincipen kommer härmed i konflikt med de enorma summor som det kostar det offentliga Sverige att rensa ut uppenbart betydelselösa mejl.

Enligt gällande regler måste varje meddelande öppnas och får inte raderas oläst. Även de myndigheter som installerar ett automatiskt filter, spamfilter, måste alltså manuellt gå igenom den gallrade e-posten. Det aktualiserar frågan om myndigheter har möjlighet att på teknisk väg sortera bort spammejl så att de inte anses som inkomna. En annan, besläktad, fråga gäller gallring med automatiska rutiner av inkomna spammejl. Eftersom det ska vara möjligt för medborgare att kontakta myndigheter kan de inte svartlista eller filtrera bort mejl från kända spammare.

Det går bara att spekulera i hur många årsarbeten det går åt för kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk för att varje dag manuellt sortera ut obeställda mejl, och sedan bedöma om det ska anses vara en handling av ringa betydelse. Skattebetalarnas pengar kan användas till bättre ändamål.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hanteringen av elektronisk skräppost hos myndigheter ska kunna ske helt automatiskt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)