Myndighetskluster

Skriftlig fråga 2019/20:185 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Myndigheterna i Sverige följer i dag inte några riktlinjer kring samlokalisering av regionala huvudkontor, och därför kan individer med ärenden hos flera myndigheter tvingas färdas kilometerlånga avstånd för att komplettera sina ärenden med uppgifter. Detta blir påtagligt för äldre pensionärer, då de kan ha fysiska svårigheter såväl som ekonomiska hinder för att ta sig fram, samt för personer i behov av assistanshjälp.

För att göra omfattande ärenden mer tidseffektiva och fysiskt tillgängliga bör myndigheternas regionala huvudkontor samlokaliseras. Förutom tillgängligheten för individer skulle även myndigheterna gynnas av att sättas i ett tätt sammanbundet kluster, eftersom korta fysiska avstånd skulle bidra till en ökad interaktion mellan myndighetsanställda samt möjliggöra en snabbare kommunikation och därmed på sikt leda till en produktivitetshöjning. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Lena Micko:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att arbeta för en ökad samlokalisering av relevanta svenska myndigheter, eller kommer landets sjukskrivna och pensionärer även fortsättningsvis att tvingas resa långa avstånd för att hantera sina ärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga