Nätläkare

Skriftlig fråga 2018/19:346 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vi ser redan att digitaliseringen har satt sina avtryck i hur medborgare väljer att söka vård. Genom så kallade nätläkare, eller digitala vårdcentraler, kan den som är sjuk snabbt kontakta en läkare och få hjälp med enklare besvär via videosamtal, chatt eller telefon.

Utvecklingen med digitalisering betyder nya möjligheter och nya sätt att se på saker, både för patienten i fråga och för vården i stort. Det kan bidra till att öka tillgängligheten, minska väntetiderna och även minska frånvaro från patientens primära sysselsättning. När det gäller digitalisering av vård vet vi samtidigt att det finns saker avseende ersättningssystem och dylikt som kan förbättras och problem som måste lösas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt ser ministern att den digitala vården bör utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-04 Överlämnad: 2019-03-04 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga