Nedläggning av Skatteverkets kontor i Lycksele

Skriftlig fråga 2014/15:463 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Inom den allmänna politiska debatten framhäver ofta representanter från de flesta partier att vi har ett politiskt ansvar att hela Sverige ska leva. I dagens samhälle sker en kraftig urbanisering samtidigt som det råder bostadsbrist i många av våra större städer.

En förutsättning för att folk ska välja att bo kvar i glesbygden är att det finns någon försörjningsmöjlighet. Staten kan bland annat genom utlokaliseringen av myndigheter och myndighetskontor bidra till ett grundutbud av arbetstillfällen.

Skatteverket föreslog nyligen att skattekontoret i Lycksele kommer att flyttas till Umeå. För Lyckseles del innebär det att orten förlorar omkring 30 arbetstillfällen fram till 2018. Många av dem som i dag arbetar på Skatteverkets kontor i Lycksele uppger att pendling till Umeå för att kunna arbeta kvar på Skatteverket inte är ett rimligt alternativ.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reducera de negativa arbetsmarknadspolitiska effekterna som mindre städer, i det här fallet Lycksele, drabbas av när statliga myndigheter avvecklar sina kontor och flyttar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-24 Överlämnad: 2015-04-24 Anmäld: 2015-04-28 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06
Svar på skriftlig fråga